Pracownicy

W firmie Morpol uznaje się, iż ogromny wkład w sukces firmy mają zawsze jej pracownicy. Morpol zatrudnia ponad 4 tys. osób. Pracownicy mają wiele różnych możliwości, w tym pracę na różnych stanowiskach w przetwórstwie ryb, kontroli jakości, kadrach, rozwoju produktu, zarządzaniu zakładami, sprzedaży i finansach. Ponadto Morpol należy do Grupy Marine Harvest zatrudniającej ogółem ponad 11 tys. osób w 22 krajach. 

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, doceniając działania Morpolu związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu, którym jednym ze szczególnych aspektów jest budowanie dobrych relacji z pracownikami poprzez poszanowanie ich praw i wartości etycznych oraz zaangażowanie w działania wspierające ich rozwój zawodowy oraz działania na rzecz lokalnej społeczności przyznała firmie Morpol tytuł Laureata Programu Dobry Pracodawca 2015.