Monitoring Procesu Technologicznego

System monitoringu procesu technologicznego w firmie Morpol pozwala identyfikować wstecznie każde pojedyncze opakowanie wyrobu, np. na półkach sklepowych, i ustalać z dokładnością do numeru partii i daty szczegółowe dane dotyczące tego, jak i kiedy wyprodukowano dany towar, a także z jakiego źródła pochodził surowiec.

Pochodzenie każdej ryby i pozostałych składników jest rejestrowane z chwilą dostawy do zakładu, a dane te są skojarzone z kodem partii, jaki znajduje się na opakowaniu gotowego wyrobu. Identyfikacji podlegają dane dostawcy, specyfikacje produktu oraz data i godzina przywozu. Ryby i inne produkty podlegają monitorowaniu w całym cyklu technologicznym aż do etapu konfekcjonowania wyrobu, a także w cyklu handlowym z uwzględnieniem informacji o punktach dostawy i danych na temat odbiorcy. Wszystkie te dane są skojarzone z kodem partii znajdującym się na opakowaniu wyrobu.

System monitoringu procesu technologicznego jest zgodny ze specyfikacjami, które określają posiadane przez Morpol certyfikaty, w tym między innymi International Featured Standards (IFS) i British Retail Consortium (BRC).